Review: Var ska jag lägga mitt huvud?

Var ska jag lägga mitt huvud?Var ska jag lägga mitt huvud? by Rakhsha Razani
My rating: 3 of 5 stars

A poignant autobiographical tale of escaping from your home country and trying to build a new reality in another part of the world altogether. The main character moves from Iran to England to study in the 1970s, but moves back home at the revolution in 1979 to try to help rebuild the country. Nothing, however, was as it seemed and she and her little family must soon flee, and end up as refugees in Sweden. Razani retells all of her experiences in a very personal text, which reads as if she was sitting next to you talking, and this is illustrated with 2-3 images per page.

It is practically impossible not to compare this book to Marjane Satrapis’ masterful Persepolis, whereupon it seems less visually interesting and less well structured in terms of the narrative. With that said, it is by no means uninteresting. I especially found the last part, about ending up in and trying to adapt to Swedish conditions, intriguing. This is a book that is sorely needed right now, when so many seem to lack the ability to understand what’s happening to the refugees that end up here in Sweden.

Swedish:

En gripande självbiografisk berättelse om att fly från sitt land och försöka bygga en ny verklighet i en helt annan del av världen. Huvudpersonen flyttar från Iran till England för att studera på 1970-talet, men flyttar hem igen vid revolutionen 1979 för att solidariskt hjälpa till att bygga upp landet. Inget blev dock som de hade tänkt och hon och hennes lilla familj får fly, och hamnar till slut i Sverige. Razani återberättar sina upplevelser i en mycket personlig text, som känns som om hon satt bredvid en och berättade, och har illustrerat texten med 2-3 bilder per sida.

Det är i praktiken omöjligt att inte jämföra denna bok med Marjane Satrapis mästerliga Persepolis, varpå den framstår som såväl mindre visuellt intressant som mindre välstrukturerad vad gäller det narrativa. Med det sagt är den på inget sätt ointressant. Framför allt den sista delen, om att hamna i och försöka anpassa sig till svenska förhållanden fann jag mycket intressant. En bok som verkligen behövs idag, då många verkar ha svårt att sätta sig in i och förstå vad som pågår för de flyktingar som kommer hit till Sverige.