Review: Den tavse engel

Den tavse engelDen tavse engel by Tome
My rating: 3 of 5 stars

The first volume of the Spriou artist and writer Tome’s “other” album series, Soda. In France, there are so far thirteen albums since the debut in the late 1980s and the comic is on its third artist by now. Soda is based on the standard story about the not too clever but honest and energetic New York Police officer who solves cases by running, jumping and chasing around. Positive, non-stereotypical traits in this, the very first volume is the fact that the main character lives with his elderly mother and in order to to reassure her dresses up as a priest each time he goes home, and that one of the more important supporting characters is a strong and intelligent woman. Warnant’s drawings end up on the slightly more realistic side of the scale for Marcinelle-artist, but a Janry (the artist working with Tome on the Spriou series), he is not…

Swedish:
Danska Zoom ger ut Spriou-tecknaren och -författaren Tomes “andra” serie, Soda, denna gång förhoppningsvis hela sviten. Serien har aldrig getts ut på svenska, men kom i sammanlagt fem album på danska på 90-talet. På franska finns det så här långt tretton album sedan starten vid andra halvan av 1980-talet och serien är inne på sin tredje tecknare vid det här laget. Soda bygger på standard-storyn om den inte alltför smarte men ärlige och handlingskraftige New York-polisen som mest löser fall genom att springa, hoppa och jaga runt. Förlåtande drag i denna den allra första volymen är det faktum att huvudpersonen bor med sin gamla mor och för att lugna henne klär ut sig till präst varje gång han går hem, samt att en av de viktigare bipersonerna är en handlingskraftig och smart kvinna. Warnants teckningar hamnar på den något mer realistiska delen av skalan för Marcinelle-tecknare, men någon Janry (Tomes samarbetspartner på Spirou) är han inte precis. Nåväl, fortfarande trevligt att denna serie nu utkommer på ett skandinaviskt språk.