Review: Palimpsest

PalimpsestPalimpsest by Lisa Wool-Rim Sjöblom
My rating: 5 of 5 stars

Palimpsest is an autobiographical graphic novel about a Swede who was adopted from Korea searching for her origins. Sjöblom has previously made shorter comics and illustrated children’s books, but this is her first full-length graphic novel.

The story reads like an emotionally charged detective story in which we follow Sjöbloms often dreary work trying to sort through all the lies from authorities who want to withhold the fact that she, as so many adoptees actually was not an orphan, but part of the widespread adoption industry. The story begins when Sjöblom herself becomes a mother, a process that raises all suppressed thoughts about her biological parents to the surface, and culminates in a trip back to Korea where she can intensify the search for her history and finally actually gets to meet her biological mother.

Despite all the difficulties and the emotional exhaustion that often affects the main character, the story is presented with a fundamentally positive air, making it possible, even enjoyable to get through. The book is filled with facts about the adoption industry and if you’re not familiar with this subject, it is a veritable eye-opener.

The comics are drawn in a cute rounded style, which contrasts with the often emotionally heavy experiences depicted. The images are shown against a background of yellowed paper, probably as a visual reference to the title Palimpsest, ancient documents in which the original text has been erased and a new overwritten.

This is one of the best, strongest and most important Swedish graphic novels in a long time, as it gives a voice to a group that is often not heard in our society. The worst for the main character, and the best for us readers, is that the book is completely open ended. All that emerges during Sjöblom’s research, including meeting with the biological mother, only creates more questions and it feels as if there is a need for several more books before we’re done with this story.

If ever there was a Swedish graphic novel in need of a translation to other languages, then this is it. So, publishers, take note!

Swedish:

Palimpsest är en självbiografisk serie om sökandet efter sitt ursprung som svensk adopterad från Korea. Sjöblom har tidigare gjort kortare serier och illustrerat barnböcker, men detta är hennes första längre serieroman.

Berättelsen är som en emotionellt laddad deckare, i vilken vi får följa Sjöbloms ofta tröstlösa arbete med att försöka reda ut alla lögner som serveras henne av myndigheter som vill undanhålla det faktum att hon som så många andra adopterade faktiskt inte var föräldralös, utan del av den omfattande adoptionsindustrin. Historien inleds då Sjöblom själv blir mamma, en process som återuppväcker alla undertryckta tankar om hennes biologiska föräldrar, och kulminerar i en resa tillbaka till Korea där hon kan intensifiera sökandet efter sin historia och till slut faktiskt får träffa sin biologiska mamma.

Trots alla de svårigheter och den emotionella utmattning som ofta drabbar huvudfiguren, presenteras historien med en positiv grundton som gör den möjlig att ta till sig. Samtidigt är boken fylld med fakta om adoptionsindustrin och är man inte insatt i denna fråga är boken en veritabel ögonöppnare.

Serien är tecknad i en gullig rund stil som kontrasterar till de ofta emotionellt tunga upplevelser som skildras och bilderna återges mot en bakgrund av gultonat papper, troligtvis som en visuell referens till titelns palimpsester, antika dokument där den ursprungliga texten har raderats och en ny skrivits över.

Det här är en av de bästa, starkaste och viktigaste svenska serieromanerna på mycket länge, i det att den ger en röst åt en grupp som ofta annars inte hörs i vårt samhälle. Det sämsta för huvudfiguren själv, och det bästa för oss läsare, är att boken har ett helt öppet slut. Allt som framkommer under Sjöbloms efterforskningar, inklusive mötet med den biologiska mamman, skapar bara fler frågor och det känns som om de kommer att behövas fler böcker innan vi är klara med den här berättelsen.