Review: Linda & Valentin: Samlade äventyr 5

Linda & Valentin: Samlade äventyr 5Linda & Valentin: Samlade äventyr 5 by Pierre Christin
My rating: 4 of 5 stars

The fifth collection of the classic French science fiction comic Valerian, with comics from the late 1980s and early 1990s. The stories in this volume follows the two space-time agents during a period where the future Earth from which they came has ceased to exist, and they are struggling to survive without many of the technological advantages they have been used to.

Valerian is considered by many to be the world’s best science fiction comic and I’m inclined to agree. Christin’s scripts are exciting and entertaining, while at the same time loaded with allusions to, and satire of our times – mirrored through the exaggerations that the SF genre invites to. And Mézières drawings are a delight to behold. He can, like no other seemingly effortless create a never-ending stream of extraterrestrial civilizations, which despite their otherworldly qualities always seem completely believable.

The Valerian comics were at this time passed their heydays, but despite this they are still by far better than most other science fiction comics. This collection also contains a section with facts that puts the comics into context. A book that should be included in alla serious comics collections.

Swedish:

Den femte samlingsvolymen med den klassiska franska science fiction serien Linda & Valentin, med serier från slutet av 1980- och början av 1990-talen. Serien följer de två rymdtisdsagenterna under en period då det framtida Jorden som de kommer från har upphört att existera och de får kämpa för att överleva utan många av de tekniska fördelar de vant sig vid.

Linda & Valentin räknas av många som världens bästa science fiction-serie och jag är böjd att hålla med. Christins manus är spännande och underhållande, samtidigt som de är laddade med anspelningar på, och satir över vår samtid – speglad genom de överdrifter som SF-genren inbjuder till. Och Mézières teckningar är en fröjd för ögat. Han kan som ingen annan, till synes utan ansträngning skapa en aldrig sinande ström av utomjordiska civilisationer som trots deras utomjordiska egenskaper framstår som fullt trovärdiga.

Serien Linda & Valentin hade vid den här tiden passerat sin glansperiod, men är trots det milsvida bättre än de flesta andra serier som producerats i denna genre. Boken innehåller dessutom en intressant faktadel som sätter serierna i sitt sammanhang. En given bok i varje seriebibliotek.

View all my reviews