Review: Den sommaren

Den sommarenDen sommaren by Mariko Tamaki
My rating: 5 of 5 stars

A beautiful graphic novel, with lavish blue-tinted images. But even if I can lose myself in the pictures for ever, it´s the story that captivates.

We follow Rose, a young girl who stands on the brink of adolescence and spends the summer with her summer pal, a somewhat younger girl, in a small, sleepy summer burrow. The story is slow, like a long summer can be when you’re young, and clearly shows the world from the point of view of Rose, in Tweenies-limbo – neither adult nor child.

Parallel unfolds a drama with a teenage girl who becomes pregnant and a teenage boy who doesn’t want to acknowledge his responsibility, and not least her parents’ relationship problems that becomes more and more obvious as the story progresses. All this is interwoven and presented without ever becoming sleazy or overly emotional, the characters act believable and their sparse dialogue sounds authentic.

A great graphic novel that I will return to now and then, and recommend especially to younger readers.

The book made me to think of the trend of the new Swedish graphic novels about the young women’s experiences, like Sara Hansson‘s Den hemliga kroppen and Vi håller på med en viktig grej, Hilda-Maria Sandgrens Det som händer i skogen and Hanna Gustavsson‘s Nattbarn and Iggy 4-ever. But perhaps more than anything else Danish artist Rikke Bakman‘s Glimt, which, although it is about a younger person contains the same feeling of being a child and experience a slow summer with the family.

Swedish:

En underbart vacker serieroman, med otroligt välkomponerade blåtonade bilder. Men även om jag kan förlora mig i bilderna är det berättelsen som trollbinder.

Vi följer Rose, en ung tjej som står på gränsen till tonåren och spenderar sommaren med sin sommarkompis, en ngt yngre tjej, i en liten sommarlovshåla. Berättelsen är långsam, som en lång sommar kan vara när man är ung, och visar tydligt världen från Roses synvinkel, i tweenies-limbo, varken vuxen eller barn.

Parallellt utspelar sig ett drama med en tonårstjej som blivit gravid och en tonårskille som inte vill kännas vid sitt ansvar, samt inte minst Roses föräldrars relationsproblem som blir allt tydligare ju längre berättelsen pågår. Allt detta flätas samman och presenteras utan att det blir sötsliskigt, personernas agerande i boken känns trovärdigt och deras sparsmakade dialoger låter äkta.

En helgjuten serieroman som jag kommer att läsa om, och inte minst rekommendera till yngre läsare.

Boken får mig att associera till den trend av nya svenska serieromaner om unga kvinnors upplevelser som uppkommit de senaste åren, med böcker som Sara Hanssons Den hemliga kroppen och Vi håller på med en viktig grej, Hilda-Maria Sandgrens Det som händer i skogen och Hanna Gustavssons Nattbarn och Iggy 4-ever, men kanske allra mest danska Rikke Bakmans Glimt, som även om den handlar om en yngre person innehåller samma närvarande känsla av att vara barn och uppleva sommarens med familjen.

View all my reviews