Review: Skuggfärd

SkuggfärdSkuggfärd by Magnus Engström
My rating: 3 of 5 stars

Magnus Engström made his debut in 2011 with the graphic novel Luftspår (Air Track), an experimental detective story with existential dimensions. Skuggfärd (Shadow Road) is a kind of sequel, in the sense that it once again contains a detective/thriller story used as a tool to discuss other issues, in this case, what happens after death.

The story follows a young woman in the near future, whose boyfriend disappears inexplicably. In her sleep, she writes messages to herself that slowly leads her to an abandoned cabin where it turns out that the boyfriend had ended up in the midst of a fight between dead souls who are guarding their secrets against the living. The images are drawn in black and white with ink washes and so realistic that the artist very well could have used photos as the start of the drawing process.

Skuggfärd is a more traditional comic compared to Luftspår, and the story is compelling as a well-made movie, or perhaps an episode of a television series as this largely wordless graphic novel is fairly quick read. Skuggfärd is well made and good looking, but unfortunately I never really felt connected to the experiences of the main protagonist.

Swedish:

Magnus Engström debuterade 2011 med serieromanen Luftspår, en experimentell deckarhistoria med existentiella dimensioner. Skuggfärd är en tydlig uppföljare till denna, så till vida att det åter igen rör sig om en deckar-/thrillerhistoria som ett verktyg för att diskutera andra frågor, i det här fallet vad som händer efter döden.

Historien följer en ung kvinna i en snar framtid vars pojkvän försvinner oförklarligt. I sömnen skriver hon meddelanden till sig själv som sakta leder henne till en övergiven stuga där det visar sig att pojkvännen hamnat mitt i en uppgörelse mellan döda själar som bevakar sina hemligheter gentemot de levande. Bilderna är tecknade i svartvitt med tuschlaveringar och så realistiska att de skulle kunna ha haft fotoförlagor.

Jämfört med Luftspår är Skuggfärd en mer traditionell serie vars historia är medryckande som en välgjord film, eller kanske ett avsnitt av en TV-serie då hela den till stora delar ordlösa serieromanen kan läsas ganska snabbt. Det är välgjort och snyggt, men jag blir tyvärr aldrig riktigt engagerad i huvudpersonen upplevelser.