Review: Spirou – Den kompletta samlingen 1972-1975

Spirou – Den kompletta samlingen 1972-1975Spirou – Den kompletta samlingen 1972-1975 by Jean-Claude Fournier
My rating: 3 of 5 stars

This is the tenth chronological collection of the classic Belgian adventure comic Spirou and Fantasio, and includes three albums from the early 1970s.

The creator of this epoch, Fournier, inherited the comic from André Franquin, whom most view as the master artist of the series. Fournier’s style is not quite as dynamic, but is clearly based in the same school and works surprisingly well for these comics. Not the least does the somewhat more rigid style fit these typical, somewhat didactic 1970s stories, in which Fournier tries to remedy the fact that the previous comics with Spirou and Fantasio took place in a traditional boys adventure world by introducing a strong female supporting character, a number of believable colored characters as well as a more modern view of life in the third world.

This is not a high point of the long running Spirou series, but the comics are charming and very typical for the period. The Swedish edition has a foreword by the Belgian-Danish series comics artist Thierry Capezzone, which helps put the comics in their proper historical context.

Swedish:

Förlaget Mooz fortsätter utgivningen av den samlade utgåvan av den klassiska belgiska komiska äventyrsserien Spirou – en utgivning som förlaget Egmont inledde för ett antal år sedan. Detta är den tionde samlingen i kronologisk ordning och innehåller tre längre serier från tidiga 1970-tal.

Denna epoks skapare av Spirou, Fournier, ärvde serien efter André Franquin, som de flesta ser som den stora mästaren. Fourniers stil är inte riktigt lika dynamisk, men är tydligt baserad i samma skola och fungerar förvånansvärt väl för dessa serier. Inte minst passar den lite stelare stilen de tydligt 70-talspräglade historierna, i vilka Fournier försöker råda bot på de tidigare Spirou-seriernas lätt inskränkta pojkboksäventyrsvärld genom att introducera en stark kvinnlig bifigur, ett antal trovärdiga färgade bifigurer samt en mer modern bild av livet i tredje världen.

Detta är inte en höjdpunkt i Spriou-seriens långa historia, men serierna är charmiga och mycket tidstypiska. Boken kompletteras av ett förord av den belgisk-danske serieskaparen Thierry Capezzone som sätter serierna i sin historiska kontext.