Review: Spirou 1984-1987

Spirou 1984-1987Spirou 1984-1987 by Tome
My rating: 4 of 5 stars

The Danish-Swedish publisher Mooz continues the publication of hardcover collections with the classic French children’s comic Spirou. This volume contains three albums from the 1980s by Tome and Janry. This creative team was clearly the heirs to the undisputed master among Spirou artists, André Franquin, both in terms of the art, which has the same expressive, fast paced feel to it, and in the storylines, which are often linked to Franquin’s characters and comics.

In this volume, for example, there is a story in which a character who looks just like one of Franquin’s secondary characters, the Count of Champignac, but turns out to be a descendant of his from the future. Tome and Janry also created their own characters, like the ever-unfortunate mafia boss Don Cortizone, who appears in the story Spirou in New York, one of the best Spirou albums since the comic’s golden age in the 50’s and 60’s.

The book contains a long foreword with facts about the albums and their creators, which enhances the reading and provides a historical backdrop against which the comics can be understood. Unfortunately, this volume, just like the earlier ones in this series, are weighed down by inadequate fact-checking and proofreading. Nevertheless, this is a book that should be included in most serious comics collections, as these comics are some of the better in the French-Belgian humorous adventure genre.

Swedish:

Förlaget Mooz fortsätter utgivningen av samlingsvolymer med den klassiska franska barn- och ungdomsserien Spirou. Denna volym innehåller tre album från mitten av 1980-talet av Tome och Janry. Detta skaparteam är tydliga arvtagare till den store mästaren bland Spirou-tecknare, André Franquin, både vad gäller teckningarna som har samma slängiga, fartfyllda stil, och historierna, som ofta anknyter till Franquins figurer och berättelser.

I denna volym återfinns till exempel en historia i vilken en figur som ser precis ut som en av Franquins bifigurer, greve Champignac, men som visar sig vara hans ättling från framtiden. Tome och Janry skapar också egna figurer, som den ständigt otursförföljde maffiabossen Don Cortizone, som dyker upp i serien Spirou i New York, ett av de bästa albumen sedan seriens glansperiod på 50-och 60-talen.

Boken innehåller ett långt förord med fakta om albumen och deras skapare, något som förhöjer läsningen och ger en historisk fond mot vilken serierna kan förstås. Tyvärr dras denna volym, som de tidigare i denna serie, ner av undermålig faktagranskning och korrekturläsning. Trots detta är det här en bok som bör finnas i seriösa seriesamlingar, då serierna tillhör de bättre i den klassiska fransk-belgiska humoristiska äventyrsgenren.