Review: Leopardkvinnan

LeopardkvinnanLeopardkvinnan by Yann
My rating: 3 of 5 stars

A new album in the specials series with Spirou and Fantasio. One again, the script is by Olivier Schwartz and the drawings by Yann, who together previously created Operation Bat in the same series. These albums, which were originally intended as stand-alone stories in which various comics artists could try out wild ideas, is now more and more being built together into an alternate continuity. This is, as I said Schwartz´ and Yann´s second book, which begins immediately where the last one ended and has an open ending with an indication that there will be a third volume. Additionally, the album Spirou – Portrait of the hero as an innocent young man by Émile Bravo can also be said to be part of the same continuity

Well, no matter. I really like these stores. The comics are set in the period around World War II and are really well-made, drawn in an enjoyable retro style and includes countless winks to both historical people and events and to comics history. In this book, the artist suddenly changes the angle of an image, making you realise that the bed that has been shown in several panels looks exactly like the one which is always reproduced in the final panel on the classic series Little Nemo in Slumberland . And the book is just chock full of such little details. Fun for a comics historians as yours truly.

This particular story is entertaining, albeit a bit wordy. It feels as if it was written to be the in-between step to the third and final part, and that Schwartz has tried to tuck a little too much information into the text, instead of relying on the pictures. And that’s a shame, as Yann´s images are exquisite, like a modern version of the classic Spirou series from this period, but also clearly influenced by Yves Chaland´s unfortunately way too short efforts of drawing Spirou.

Of course, it is also nice that we get to meet a very capable colored female hero in this boy’s adventure – even if the artist could not help but show her unconscious and helpless in the hero’s arms on the cover …

Swedish:

Ytterligare ett av specialalbumen med Spirou och Nicke har kommit på svenska. Återigen är det manus av Olivier Schwartz och teckningar av Yann, som tillsammans tidigare gjorde Operation Fladdermus i samma serie. Dessa album, som från början var tänkta som fristående berättelser i vilka olika tecknare kunde testa vilda idéer, börjar nu mer och mer byggas samman till en alternativ kontinuitet. Detta är som sagt Schwartz och Yanns andra bok, som tar vid direkt där den förra slutade och har ett öppet slut med angivelse om att det kommer en tredje volym. Dessutom kan albumet Spirou – Porträtt av hjälten som oskuldsfull ung man av Émile Bravo sägas ingå i samma kontinuitet.

Nåväl, inte mig emot. Dessa serier som utspelar sig i tiden kring andra världskriget är välgjorda, tecknade i en njutbar retrostil och innehåller otaliga blinkningar till såväl historiska personer och händelser som till seriehistorien. I denna bok byter tecknaren till exempel helt plötsligt vinkel på en bild och man inser som läsare att den säng man tittat på i flera rutor är den samma som alltid återgavs i slutrutan på den klassiska serien Little Nemo in Slumberland. Kul för en seriehistoriker som undertecknad.

Just denna serie är underhållande, om än väl ordrik. Det känns som om den är skriven för att just vara mellansteget till den tredje och sista delen, och att Schwartz har försökt stoppa in lite väl mycket information i texten, istället för att förlita sig på bilderna. Och det är synd, då Yanns bilder är utsökta, som en modern version av de klassiska Spirou-serierna från den här tiden, men också tydligt influerade av Yves Chalands tyvärr alltför kortlivade insats som tecknare på Spirou.

Naturligtvis är det även trevligt att vi får möta en ytterst kapabel färgad, kvinnlig hjälte i detta pojkäventyr – även om tecknaren inte kunde låta bli att visa henne avsvimmad och hjälplös i hjältens armar på omslaget …

View all my reviews