Review: Benny Björn på rätt spår

Benny Björn på rätt spårBenny Björn på rätt spår by Philippe Coudray
My rating: 4 of 5 stars

Benjamin Bear is a strange little comic, a bit like a childrens’ version of the absurd Cowboy Henk , if anyone can imagine that… The protagonist is an anthropomorphic bear living in an undefined world seemingly without any humans. The comics spans one page each and always end with a joke, even though the path there often contains some kind of lesson about how the physical world works. At the same time, it is absurd on an almost metaphysical level, as everything seems to be possible in Benjamin Bear’s strange world. The images are simple and clear, and the comics are clearly geared towards the youngest readers. As such, I think Benjamin Bear is excellent in that it combines didactic intentions with a great sense of humor and some pure nonsense.

A big plus for this book is that the final pages containing advice and recommendations on how to read comics with children, how to use the book for educational purposes etc. This new book series from the fledgling Cosmos Comics is really welcome in Swedish, and I hope we get to see large parts of the original publisher, American Toon Books’ other comics for children published in Swedish as well.

Swedish:

Benny Björn är en underlig liten bok, lite som en barnversion av den absurda Cowboy Henk, om nu någon kan tänka sig det … Huvudpersonen är en fabeldjursbjörn som befinner sig i en odefinierad värld till syns utan människor. Serierna sträcker sig över en sida vardera och avslutas med ett mer eller mindre traditionellt skämt, även om vägen dit ofta innehåller någon form av lärdom om hur den fysiska världen fungerar. Samtidigt är det absurt på ett nästa metafysiskt plan då allt verkar vara möjligt i Benny Björns underliga värld. Bilderna är enkla och tydliga och serierna är specifikt tillvända de allra yngsta läsarna. Som sådan tycker jag denna bok är ypperlig i det att den kombinerar didaktiska intentioner med en stor portion humor och rent trams.

Ett stort plus för boken är att det sista uppslaget innehåller råd och rekommendationer om hur man läser serier med barn, hur man kan använda serierna i pedagogisk verksamhet etc. Denna nya bokserie från nystartade Cosmos Comics är verkligen välkommen på svenska och jag hoppas vi nu får se stora delar av det ursprungliga förlagets, amerikanska Toon Books, utgivning på svenska.

View all my reviews