Review: Världens bästa morfar

Världens bästa morfarVärldens bästa morfar by Tome
My rating: 3 of 5 stars

Le Petit Spirou is a spinoff of the classic Belgian comic Spirou and Fantasio, about the protagonist as a child, probably set somewhere during the 1950s and actually more successful than the main series. Le Petit Spirou is made by the duo Tome (Philippe Vandevelde) and Janry (Jean-Richard Geurts), who for a period of time also were the creators behind Spirou and Fantasio. The comic mostly consists of one pagers with a joke at the end and is clearly geared towards boys in their tweenies.

This is the second volume in a series of books that collect older comics featuring a specific minor character, in this case Spirou’s grandfather. There is much to like here: the lively, stylish images, the portrait of the grandfather who is shown as at least as mischievous and childlike at heart as Spirou, but also is clearly still interested in the opposite sex. And not the lively, caring relationship between Spirou and his grandfather, across the generations. Less fun is the outdated view of women, which does not feel really suitable for the 21st century.

On the whole, however, an OK comic for young readers.

Swedish:

Den unge Spirou är en spinoff av den klassiska belgiska serien Spirous äventyr och handlar om huvudpersonen som barn, gissningsvis förlagd till 1950-talet och faktiskt mer framgångsrik än huvudserien. Serien skapas av duon Tome (Philippe Vandevelde) och Janry (Jean-Richard Geurts), som under en period även gjorde Spirous äventyr. Serien består till större delen av ensidesserier med ett skämt på slutet och vänder sig tydligt till pojkar i åldern 9 till 12.

Det här är andra delen i en bokserie som samlar äldre serier med en specifik bifigur, i det här fallet Spirous morfar. Det finns mycket att tycka om här, som de slängiga, stilsäkra teckningarna, porträttet av morfar som framställs som minst lika okynnig och barnslig som Spirou men även är tydligt fortfarande är intresserad av det motsatta könet, samt inte minst Spirous och morfaderns levande relation över generationsgränserna. Minus för den lätt förlegade kvinnosynen, som inte känns riktigt anpassad för ett Sverige 2016.

På det hela taget dock en OK barn och ungdomsserie.