Mats Jonsson föreläser på Serieskolan under det självbiografiska temat.

Mats Jonsson föreläser på Serieskolan under det självbiografiska temat.