Review: Spirou – Den kompletta samlingen 1988-1991

Spirou – Den kompletta samlingen 1988-1991Spirou – Den kompletta samlingen 1988-1991 by Tome
My rating: 4 of 5 stars

The classic Belgian album series Spirou and Fantasia was created in the 1930s and since then a number of different comics artists have shouldered the responsibility of creating this humorous adventure comic. After a number of years when the series was less artistically interesting, the creative duo of Tome (Philippe Tome) & Janry (Jean-Richard Geurts) took over the reins in the early 1980s and restored the comic to its former glory, and not at least made it more contemporary. This volume contains four of their best albums, in which the two adventurers and journalists travel around the globe.

The most interesting story is set in in Russia just after the Berlin Wall fell. A story that despite or perhaps because of the humorous tone and the caricatured style, really feels like a historical document about this now long lost era.

As for the art, Tome & Janry have here really hit their stride with their modern take of the classical Marcinelle style. This volume is complemented by a long preface that puts the comics in their historical contexts and also contains an abundance of photos, alternate covers, illustrations and other interesting material.

Entertaining, well-made comics, which despite the humorous adventure genre often contains serious themes.

Swedish:

Den klassiska belgiska albumserien Spirous äventyr skapades redan på 1930-talet och sedan dess har ett antal olika serieskapare haft ansvar för att föra traditionen vidare. Efter en längre period då serien var mindre konstnärligt intressant tog skaparduon Tome (Philippe Tome) & Janry (Jean-Richard Geurts) över på 1980-talet och återgav serien dess forna glans, samt inte minst gjorde den mer aktuell och nutida. Denna volym innehåller fyra av deras allra bästa album, i vilka de två äventyrarna och journalisterna Spirou och Nicke far jorden runt. I en av de mest intressanta historierna hamnar de i Ryssland precis efter det att muren fallit, en historia som trots eller kanske på grund av den humoristiska tonen och den karikerade stilen, verkligen känns som ett tidsdokument över denna svunna tid.

Teckningsmässigt är Tome & Janry här i sitt esse och briljerar med en schvungfull, modern version av den klassiska Marcinelle-stilen. Samlingsvolymen kompletteras av ett långt förord som sätter serierna i sin historiska kontext och dessutom innehåller ett överflöd av foton, alternativa omslag, illustrationer och annat intressant material om och kring serien.

Underhållande, välgjorda komiska äventyrsserier som trots sin humoristiska grundton ofta har en realistisk och allvarlig klangbotten.