Review: En blårock saknas

En blårock saknasEn blårock saknas by Raoul Cauvin
My rating: 3 of 5 stars

A story that begins promising and has great potential, which unfortunately is sorely misspent by scriptwriter Cauvin at the end. The idea of alternative, subjective versions of the chaotic reality during a battle is inspired, although no one who reads this long-running series would ever believe in the possibility that Blutch, one of the comic’s two main characters, actually would have died. Despite this, entertaining and well done, if not ingenious.

Lambil delivers as per usual some inspired art, and this album contains some of the most gruesome visual accounts of battleground death that I’ve ever seen in a comic in the humorous adventure genre.

Swedish:

En historia som börjar lovande och har stor potential, men tyvärr slarvas bort av Cauvin på slutet. Idén med alternativa, subjektiva versioner av verkligheten under ett kaotiskt slag är inspirerad, även om ingen som läser denna långkörare någon gång kan tro på möjligheten att Blutch, en av seriens två huvudfigurer faktisk skulle dö. Trots detta underhållande och välgjort, om än inte genialiskt.

Lambil levererar som vanligt och detta album innehåller några av de mest hårresande skildringarna av ond bråd död som jag någonsin sett i en serie i den humoristiska äventyrsgenren.